Punime në rrjet, zonat ku nesër do të ketë ndërprerje të rrymës

0

Kompania për distribuimin e energjisë elektrike, KEDS, ka njoftuar se për shkak të punimeve të planifikuara nesër në disa vendbanime të Kosovës do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.

Ndërprerje më të gjatë do të ketë rajoni i Ferizajt, ku rrymë nuk do të ketë deri në 12 orë.

Ky është orari sipas rajoneve të vendit:

Rajoni i Prishtinës

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Data e punimit: 08-01-2021

1.

Nga TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Mramor-Slivovë (Kodi: 10014001) prej orës 11::00 deri në ora 12:00

Vendet: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja: Rregullimi i ndërprerësit kufizues.

Punime në projekte investive

Data e punimit: 08-01-2021

1.

Në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballovc (kodi: 14000008) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: Surkish, Lladofc, Sfeqel, Dumoshi, Shajkovc, Surdulli, Herticë, Drazhnje, Rakenicë dhe Turuqicë.

Arsyeja: Ndërrimi i ndarësit dhe demontimi i rrjetit të vjetër.

Punime nga palët e treta

Data e punimit: 08-01-2021

1.

Nga TS 110/35/10kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja: Vendosja e shtyllës 12/1600 nën rrjetin ekzistues me të gjitha pajisjet përcjellëse.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Afër Panoramës (Kodi 19000034041) nga ora 10:00 deri në ora 13:00

Vendet: Lagjja afër Panoramës.

Arsyeja: Kyçja dhe plasimi i energjisë së prodhuar nga panelet solare.

3.

Nga TS 35/20 kV Fushë-Kosova II do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Rushit Syla-IRI SH.P.K (Kodi 10012182215) nga ora 08:00 deri në ora 11:00

Vendet: Objekti i ri banesor.

Arsyeja: Krijimi i sistemit Hyrje-Dalje për trafostacionin e ri.

Punime në projekte investive

Data e punimit: 08-01-2021

1.

NS 110/10kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gllobari 2 (Kodi:16100028) prej orës 08:00 – 15:00.

Vendet: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatovë, Gllanasellë dhe Dobrosheci.

Arsyeja: Ngritja e shtyllave nën tension.

2.

NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Komoran te shkolla (kodi: 16023007101) prej orës 08:00 – 17:00

Vendet: Komoran te shkolla.

Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve nga rrjeti i vjetër dhe rikyçja në rrjetin e ri nëntokësor.

3.

Në NS 110/10kV Drenas do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Llapushnik te Gashët ( kodi: 16100005046) prej orës 08:00 -17:00

Vendet: Lagjja Gashët.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Data e punimit: 08-01-2021

1.

Në NS 110/10kV Prishtina 5 nga dalja 10 kV j5 Bardhosh do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Bërnica e Epërme 1 ( kodi: 13000001004) prej orës 11:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Bërnica e Epërme 2 ( kodi: 13000001005) prej orës 11:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Siqeva 1 ( kodi: 13000001007) prej orës 11:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Siqeva 2 ( kodi: 13000001008) prej orës 11:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Sharbani I Eperm ( kodi: 13000001009) prej orës 11:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Nëntë Vëllezërit ( kodi: 13000001081) prej orës 11:00 -14:00

Vendet: Bërrnicë, Siqevë, Sharban dhe gurthyesi.

Arsyeja: Punimin e urave të dyfishta tokëzimin e konzollave.

Rajoni i Prizrenit

Punime nga palët e treta

Data e punimit: 08-01-2021

1.

Nga TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bajram Curri (Kodi: 30033008) prej orës 12:00 deri në ora 16:00

Vendet: rrugët: Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Wiliam Walker; afariste: “Afioni”, Etem-Trade”,”EULEX”, “Kuk-Komerc”, “Sharri Beton” dhe “Sharri Pllast”.

Arsyeja: Furnizimin e kthinave hyrëse-dalëse sipas pëlqimit elektro-energjetik.

2.

Nga TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharri II (Kodi: 30036003) prej orës 14:00 deri në ora 16:00

Vendet: rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFOR-i, Motel Meka, “Shtëpia e Kulturës”, Radio Sharri dhe Policia.

Arsyeja: Realizimi i izolator?ve t? dyfisht? n? konzollat ekzistuese me lidhjet p?rkat?se.

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Data e punimit: 08-01-2021

1.

Nga TS 110/35/10kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

NS 35/10kV Dikanca (kodi 300370) dhe pa tension mbesin të gjitha daljet 10kV prej orës 12:00 deri në ora 12:40

Vendet: fshatrat: Baçkë, Dikancë, Leshtan dhe Radesh, Brod dhe ”FRIGO FOOD E.I”SH.P.K. në Dikancë.

Arsyeja: Ndërrimi i grupeve matëse 10kV.

Vërejtje: Gjatë kësaj ndërprerje afektohet HC Frigofood (Kodi: 30037001001).

2.

TS 35/10 kV Dragash do të nderprehet:

Dalja 10 kV Bellobradi ( Kodi : 30036008) prej ores 11:30-12:30

Vendet: fshatrat: Bellobradë, Brrut, Kapre, Kosavë, Plavë, Pllajnik, Shajnë, Xërxë, Zgatar dhe Zym i Sharrit.

Arsyeja: Rregullimi i ndërprerësit të fuqisë.

Rajoni i Ferizajt

Punime nga palët e treta

Data e punimit: 08-01-2021

1.

Nga TS 110/35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Muhabi Berisha (Kodi 40000004222) nga ora 08:00 deri në ora 09:00

Vendet: Muhabi Berisha.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit dhe ormanit të 0.4kV.

Punime në projekte investive

Data e punimit: 08-01-2021

1.

Në NS 110/35/10kV Ferizaj nga dalja 10 kV Vëllezërit Gërvalla do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Mekatyp-KS ( kodi: 40000004223) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Guri 1 ( kodi: 40000004230) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Viva rr.Bajrami ( kodi: 40000004231) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Ve-tro-isolag ( kodi: 40000004260) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV V.Gërvalla II ( kodi: 40000004219) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV 28 Nëntori e re ( kodi: 40000004252) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV 28 Nëntori -blinda ( kodi: 40000004242) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Privat – ekskavatori ( kodi: 40000004221) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Muhabi Berisha ( kodi: 40000004222) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV 28 Nentri MBTS ( kodi: 40000004243) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Kadri Zeka ( kodi: 40000004220) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Dogani ( kodi: 40000004227) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Stabilimenti shpërndarës 1 ( kodi: 40000004218) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV( kodi: 40000004282) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV ( kodi: 40000004283) prej orës 09:00 -21:00

Vendet: rr. Vëllezërit Gërvalla, rr. 28 Nentori dhe bizneset private.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.

Rajoni i Mitrovicës

Punime nga palët e treta

Data e punimit: 08-01-2021

1.

Nga TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Muharrem Zariqi (Kodi 73000013014) nga ora 13:00 deri në ora 13:30

Vendet: Trafostacioni i Muharrem Zariqit.

Arsyeja: Vendosja e bazës së tensionit të ulët.

2.

Nga TS 110/10 kV Mitrovica do të ndërprehet:

TS 10/04 kV A.Kastrati (Kodi 70000010002) nga ora 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: A.Kastrati.

Arsyeja: Ndërrimi i panelit të tensionit të ulët.

Rajoni i Gjilanit

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Data e punimit: 08-01-2021

1.

In substation NS 110/10kV Kamenica from feeder 10 kV Hogoshti will be interrupted:

TS 10/0.4 kV Kopornica 4 ( kodi: 62000001110) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Prapashtica -mini ( kodi: 62000001111) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Kolloleq ( kodi: 62000001112) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Shipashnic e ulte ( kodi: 62000001113) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Shipashnic e ulte ( kodi: 62000001114) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Shipashnic e Eperme ( kodi: 62000001115) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Shipashnic e Eperme ( kodi: 62000001116) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Kranidell Repetitori ( kodi: 62000001117) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Kranidell 1 ( kodi: 62000001118) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Kranidell 2 ( kodi: 62000001119) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Kranidell 1 ( kodi: 62000001120) from 10:00 -14:00

TS 10/0.4 kV Pompa e ujit Kopernice ( kodi: 62000001159) from 10:00 -14:00

Locations: Shipanice e Eperme,Shipanic e poshtme Kolloleq, Kranidel, Satllar.

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu